Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Amor diví i amor humà

Amor diví i amor humà


Un recorregut per la literatura espanyola i hispanoamericana


Recorregut interdisciplinari per diversos textos de la literatura espanyola i hispanoamericana dels segles XVI i XVII que tracten la vivència de l'amor en les seves diverses facetes. S'analitzaran diferents obres claus (compostes per autors i autores rellevants) que plantegen el concepte de l’amor (espiritual i profà) des de diverses perspectives: l'amistat entesa com la comunió d'ànimes, l’homoerotisme, la confusió de l'amor amb la possessió, la idealització de l'estimada o l’estimat com a via de perfecció espiritual, l'amor a Déu i l'experiència mística.PROGRAMA

        1. L’amor maternal i esponsal en la mística del segle XVI

        2. La història amorosa de l’ègloga II de Garcilaso

        3. De l´amor al no res: Juan de la Cruz i Miguel de Molinos

        4. El Burlador de Sevilla, ¿passió o possessió?

        5. L’amor en Sor Juana Inés de la Cruz: El poder de la imaginació i la il·lusió sobre el món físic

        6.  “Porque era él, porque era yo”: L’amistat com a passió moral i política en Cervantes I

        7. “Porque era él, porque era yo”: L’amistat com a passió moral i política en Cervantes II

        8. “Euterpe y Eratos contandóos los amores y las vidas”, recital a càrrec de Beatriz Brito Brito


PROFESSORAT

Coordinadores:

1.     1. M.Mar Cortés Timoner, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona

2.     2. M. José Rodríguez Mosquera, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona

Professorat:

1.     1. Rosa Navarro Durán, catedràtica del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona

2.     2. Pablo Acosta, professor de la Universitat Pompeu Fabra

3.     3. Rebeca Sanmartín Bastida, professora del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Complutense de Madrid

4.     4. Esther Borrego Gutiérrez, professora del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Complutense de Madrid

5.     5. Mercedes Serna Arnáiz, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona

6.     6. Bernat Castany Prado, professor del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona
PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174€
  — Col·lectius amb descompte: 149€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194€
  — Col·lectius amb descompte: 169€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació