Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Cèl·lules mare: de la recerca a la clínica

Cèl·lules mare: de la recerca a la clínica


Les cèl·lules mare, o també anomenades cèl·lules troncals, han obert nous horitzons en el tractament de malalties mitjançant la teràpia substitutiva. Aquestes aproximacions terapèutiques, molt divulgades a través dels mitjans de comunicació i que alberguen grans esperances per a la societat, constitueixen un dels camps d’investigació biomèdica més atractius per a futurs professionals de la medicina i la biologia, i han suscitat un gran interès per al públic general.

 

Aquest curs abraçarà l’estudi de les cèl·lules mare, des d’una aproximació general de la seva biologia –definició, classificació i localització– fins a l’estudi dels experiments més recents i les últimes aplicacions clíniques que s’estan realitzant al camp de la teràpia cel·lular.PROGRAMA

1.     Les cèl·lules mare: definició i tipus

2.     Les cèl·lules mare embrionàries humanes: legislació i obtenció

3.     Les cèl·lules mare hematopoètiques: orígens i utilització clínica

4.     La importància dels nínxols en les cèl·lules mare. Les cèl·lules mare hematopoètiques: orígens i utilització clínica

5.     Teràpia cel·lular per a malalties neuronals

6.     Les cèl·lules mare per a malalties endocrines: la diabetis

7.     Les cèl·lules mare del càncer

8.     Donació de teixits i cèl·lules per a teràpia cel·lular. Exemples de teràpies consolidades

9.     Les cèl·lules mare mesenquimàtica: la seva aplicació en malalties cardíaques i altres malaltiesPROFESSORAT

1.     Dr. Josep M. Canals, professor del Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona

2.     Dra. Raquel Martín, directora tècnica de la Unitat d’investigació i desenvolupament del Programa de Teràpia Cel·lular de la Universitat de Barcelona

3.     Dr. Agustín Zapata, professor del Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat Complutense de Madrid

4.     Dra. Isabel Fariñas, professora de la Universitat de València

5.     Dr. Jordi Alberch, professor del Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona

6.     Dra. Anouchka Lee Skoudy Haym, investigadora sènior

7.     Dra. Neus Agell, professora del Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona

8.     Estephan Arredondo, coordinador de projectes d’investigació en teixits, TPM-DTI Foundation

9.     Ana Sánchez Garcia, professora de la Universitat de Valladolid

10.  Dra. Chloë Ballesté, professora del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Universitat de Barcelona i directora de desenvolupament i cooperació internacional de la Transplant Procurement Management Foundation

11.  Dr. Javier Garcia-Sancho, professor de la Universidad de Valladolid

PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174.00€
  — Col·lectius amb descompte: 149.00€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194.00€
  — Col·lectius amb descompte: 169.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Patrocini i col·laboració

Amb la col·laboració de:


Més informació