Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Immunoteràpia antitumoral: com, quan i per què?

Immunoteràpia antitumoral: com, quan i per què?


El sistema immunitari és clau en el combat contra el càncer


El sistema immunitari és un sistema de reconeixement que tothom identifica com a important per a la lluita de l’organisme enfront dels patògens. Però també juga un paper cabdal en fer desaparèixer la majoria de transformacions canceroses cel·lulars abans de que arribin a produir tumors i, en els darrers anys s’ha evidenciat que pot ser modulat per a lluitar contra el càncer.

La immunoteràpia antitumoral ja és una realitat i ja s’empra per a tractar el càncer juntament amb la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia. A diferència de les altres tres formes de teràpia antitumoral, la immunoteràpia se centra en recuperar una funció interna per a aconseguir que sigui eficaç enfront dels tumors ja desenvolupats. Els diferents components del sistema immunitari i els distints mecanismes d’escapament dels distints tumors obren un ampli ventall d’opcions d’actuació antitumoral que just acaben d’arribar a la clínica, però que es preveu que són l’àmbit amb un futur més prometedor en la lluita contra el càncer.

Deixant per a altres propostes formatives els conceptes més centrats en el tumor, aquest curs vol situar el sistema immunitari com a centre y objectiu docent, aclarint conceptes de com funciona la resposta antitumoral i quines són les propostes actuals d’immunoteràpia sense oblidar altres conceptes de futur.PROGRAMA

1.     Introducció a la immunoteràpia: com el sistema immunitari veu la cèl·lula tumoral i com la cèl·lula tumoral veu al sistema immunitari. Mecanismes d’escapament i resposta

2.     Reconeixement i presentació dels antígens tumorals. Del sistema HLA als neoantígens.

3.     “Els millors”: els limfòcits T en la resposta antitumoral

4.     Què més cal tenir en compte

5.     Traient el fre: els check point inhibitors. La primera revolució

6.     Induint resposta antitumoral: immunització antitumoral: Vacunes antitumorals i teràpies amb cèl·lules dendrítiques

7.     Els nostres bacteris són fonamentals: la microbiota i la resposta antitumoral

8.     Resposta T antitumoral: limfòcits infiltrants de tumor (TILs)

9.     Receptors antigènics quimèrics (CARs). La segona revolució

10.  Combinant accions. Noves propostes. Monitorització de la resposta antitumoral


PROFESSORAT

Coordinadors:

1.   Dr. Manel Juan, cap de secció de l’Hospital Clínic de Barcelona

Professorat:

1.Dr.       1.   Manel Juan, cap de secció de l’Hospital Clínic de Barcelona i professor del Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona

2.   Dra. E. Azucena González, Hospital Clínic de Barcelona

3.   Dra. Mercè Martí, professora del Departament d’Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

4.   Dra. Alena Gros, investigadora VHIO

5.   Dr. Daniel Benitez, facultatiu de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

6.   Dra. Sònia Guedan, investigadora de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

7.   Dr. Francesc Rudilla, facultatiu del Banc de Sang i Teixits (BST)
PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174.00€
  — Col·lectius amb descompte: 149.00€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194.00€
  — Col·lectius amb descompte: 169.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació