Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Un món de llibres: sagrats, profans, espuris i estranys

Un món de llibres: sagrats, profans, espuris i estranys


El pas de la cultura oral a l'escrita fou important en el desenvolupament de la civilització. L'origen dels llibres i de llurs autors centra encara avui l'atenció dels estudiosos i obliga a realitzar classificacions curioses, algunes de les quals depenen de creences populars i religioses i unes altres de les consideracions de bibliòfils. 

 

En el nostre curs, farem un viatge pel món dels llibres sagrats i profans, d'orient i d'occident. Ens fixarem en uns qualificatius que, independentment dels gèneres literaris, els caracteritzen: revelats, inspirats, canònics, apòcrifs, estranys, espuris o curiosos.PROGRAMA

1.     La Bíblia: origen i classificació dels llibres que componen l’Antic Testament. La Tanakh, la Mixnà i el Talmud

2.     La Bíblia. Origen i classificació dels llibres que componen el Nou Testament

3.     Els pseudoepigràfics de la Bíblia

4.     Els apòcrifs del Nou Testament

5.      L'Alcorà

6.     Taula rodona: llibres inspirats i revelats

7.     Llibres espuris

8.     L’obra exotèrica i esotèrica d’Aristòtil. L’obra atribuïda

9.     Llibres estranys i curiosos I

10.  Llibres estranys i curiosos II


PROFESSORAT

Coordinadors:

1.   Andreu Grau Arau, professor del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona

2.   Noemi Barrera Gómez, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona

Professorat:

1.   Andreu Grau Arau, professor del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona

2.   Miguel Candel, professor emèrit del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona

3.     Jordi Casals, professor del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona

4.   Theo Loinez, professor del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona

5.   Rosa Maria Boixareu, professora d’Antic Testament de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

6.   Jose María Núñez, professor emèrit de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174€
  — Col·lectius amb descompte: 149€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194€
  — Col·lectius amb descompte: 169€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació