Universitat de Barcelona
Matrícula
El període de matrícula per aquesta edició ha finalitzat.

Els Juliols 2018

Un relat sobre el coneixement de la Terra

Un relat sobre el coneixement de la Terra


Existeix una clara correlació entre les característiques de la Terra i la vida quotidiana, ja sigui des del punt de vista personal o com a col·lectivitat. En aquest curs, volem donar una visió de com s’ha arribat al coneixement actual d’alguns aspectes del nostre planeta i mostrarem que gràcies a les experiències quotidianes sabem més coses de les que ens pensem o, si més no, som capaços de deduir-les.

        Els temes s’agrupen en cinc blocs:

            A.    Com s’han mesurat les dimensions i forma de la Terra i com els seus moviments ens donen les pautes temporals de la nostra vida.

            B.    La teoria de la tectònica de plaques,  que unifica observacions geològiques i geofísiques, ens explica la configuració canviant de continents i oceans i la formació de les serralades de muntanyes.

            C.    El clima de la Terra ha variat al llarg del temps, com? I per què? Un cop d’ull a les glaceres i a l’Antàrtida.

            D.    Tècniques no “invasives” d’estudi de l’interior i de la superfície de la Terra.

            E.     La Terra com a suport físic de la vida i l’activitat dels humans. Com  ens afecten els desastres naturals i com podem aprofitar  l’activitat de la Terra que els  produeix per al benefici de la societat.
PROGRAMA

1.     Mesurant de la Terra

2.     Els moviments de la Terra: el nostre rellotge i calendari i...  als altres planetes com és tot això? 

3.     Els continents sempre viatgen: tectònica de plaques

4.     Per què les muntanyes són com són?

5.     L’evolució del clima de la Terra

6.     Les glaceres actuals. L’Antàrtida

7.     L’interior de la Terra per la imatge: sísmica de reflexió (“ecografiant la Terra”)

8.     Observant la superfície canviant de la Terra, des de l'espai 

9.     Què hi ha sota els nostres peus: com és el subsòl de Barcelona?

10.  Desastres naturals i societat: l’Amèrica central, el Carib i casa nostra


PROFESSORAT

Coordinadors:

1.   Jaume Calvet Porta, professor honorífic de la Universitat de Barcelona

2.   Francesc  Sàbat Montserrat, professor honorífic de la Universitat de Barcelona

Professorat:

   1.     Jaume Calvet Porta, professor honorífic de la Universitat de Barcelona  
   2.     Francesc  Sàbat Montserrat, professor honorífic de la Universitat de Barcelona  
   3.     Glòria Furdada Bellavista, professora del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Universitat de Barcelona. Àmbit de recerca: riscos geològics d’origen extern  
   4.     Jaume Bordonau Ibern, professor del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Universitat de Barcelona  
   5.     Albert Ventayol Lázaro, professor del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona i director tècnic de Bac i Ventayol Geoserveis SL  
   6.     Jordi Corbera Simón,  cap del Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
   7.     Vicenç Palà Comellas, Àrea d’Observació de la Terra de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
PREUS

 • Període de preu reduït – (fins al 10 de juny de 2018)
  — Públic general: 174.00€
  — Col·lectius amb descompte: 149.00€
   
 • Període de preu no reduït – (a partir de l'11 de juny de 2018)
  — Públic general: 194.00€
  — Col·lectius amb descompte: 169.00€

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE

 • Comunitat UB:
  — Alumnat
  — Personal d'administració i serveis
  — Personal docent i investigador
  — Membres del Grup UB
  — Estudiants i antics estudiants de l’Àrea de Formació Complementària (Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, Gaudir UB, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics)
  — Socis del col·lectiu Alumni UB
   
 • Subscriptors de La Vanguardia
 • Subscriptors d’Núvol
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Membres del club GenTMB
 • Socis de l'Associació Comunicació Pública
 • Usuaris de les Biblioteques de Barcelona amb carnetMATRÍCULA

La matrícula d’Els cursos s’obre a les 10 h del dilluns 16 d’abril i finalitza el mateix dia de l’inici del curs escollit.

PROCEDIMENT

A través d’Internet clicant l’enllaç següent o en persona en una de les diverses seus de l’Àrea de Formació Complementària.

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Matrícula amb factura: una empresa o autònom pot pagar una part o la totalitat de l’import de la matrícula. En el cas que requereixi una factura, la persona interessada ha d’emplenar un formulari amb les dades de facturació i l’ha de fer arribar a la secretaria, personalment o per correu electrònic, com a molt tard vint dies abans de l’inici del curs. Un cop rebut el formulari, la Universitat de Barcelona emet la factura corresponent. És important que l’alumne no pagui el curs si demana factura.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del curs.

Un cop efectuat el pagament, es lliura en mà o per correu electrònic el paper de confirmació de matrícula que acredita la persona com a estudiant del curs (o cursos) matriculat. El personal de l’organització pot demanar aquest paper en el moment d’accedir a l’aula el primer dia de l’activitat.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Es pot sol·licitar mitjançant un missatge de correu electrònic. En qualsevol cas ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, a resoldre per la Direcció de l’AFC. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat.

ANUL·LACIÓ DE CURSOS I CANVIS EN EL PROGRAMA

L’organització d’Els Juliols es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un nombre mínim d’alumnes matriculats.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.AJUTS I BEQUES

Nombre i quantitat dels ajuts: la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració d’Acciona ha convocat 30 ajuts adreçats als seus estudiants de grau, màster o doctorat matriculats durant el curs 2017-2018. L’ajut consisteix en una subvenció de 74,50 euros per fer un curs d’Els Juliols.

Els tràmits per rebre l’ajut són els següents:

 • Matricular-se en un curs d’Els Juliols entre el 16 d’abril i el 4 de juny. En el moment de fer la matrícula, cal seleccionar el col·lectiu amb descompte Comunitat UB.
 • Emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que es facilita des de la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (beques de col·laboració, Pavelló Rosa) i a la seu electrònica, i presentar l’imprès normalitzat en qualsevol registre de la UB del 16 d’abril al 4 de juny de 2018.
 • Un cop publicada la resolució de la convocatòria, la persona beneficiària rep un comunicat per SMS en què se la informa de la concessió de l’ajut. Per tal de tramitar la devolució corresponent de l’ajut, el beneficiari haurà de facilitar:

  — Fotocòpia de l’IBAN on aparegui el nom del titular. En el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l’ajut, facilitar també fotocòpia del DNI del titular del compte.
  — Fotocòpia del DNI.
  *en el cas que el titular del compte sigui diferent del beneficiari de l'ajut, també caldrà facilitar una fotocòpia del DNI del titular de la compte.

Més informació: bases de la convocatòria

Amb la col·laboració de:

Acciona


Més informació