Propostes de curs per la propera edició d'Els Juliols

Totes aquelles persones i/o institucions que estiguin interessades a realitzar una proposta de curs per a l'edició XXIII d'Els Juliols 2019, haurà d'adreçar-se a juliols.direccio@ub.edu per plantejar la seva proposta o els dubtes al respecte, el seu correu serà degudament respost al més aviat possible.